Aanmelden zonder verwijzing - Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)

U kunt in principe altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden).

Indien u ervoor kiest om zonder verwijsbrief aan te melden, dient de ergotherapeut eerst een screening te doen. Deze screening is noodzakelijk om te onderzoeken of u bij de ergotherapeut op de juiste plek bent. Daarnaast wordt er onderzocht of er geen onderliggende problemen zijn die aandacht van een huisarts vragen. Indien dit zo is, zal u terug worden verwezen naar uw huisarts. U dient dan met hem of haar te overleggen welke stappen er verder ondernomen moeten worden. Na de screening wordt er altijd een kort verslag naar uw huisarts verstuurd, zodat deze ook op de hoogte is van het feit dat u bij een ergotherapeut onder behandeling bent.