Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie.
Ergotherapie Voorschoten heeft hiervoor met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Houd u wel rekening met uw eigen risico van de zorgverzekeraar, het bedrag van € 385,- wat eerst aangesproken wordt.
Via een aanvullende verzekering kunt u mogelijk meer uren vergoed krijgen. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen die – op de polis van de cliënt – extra uren vergoeden voor het ondersteunen van mantelzorgers. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Tarieven
Wanneer uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoed of u om een andere reden de behandeling zelf wenst te bekostigen, dan hanteert Ergotherapie Voorschoten het tarief welke door de NZA zijn vastgesteld:

Behandeling per kwartier/screening DTE: € 18,60
Toeslag thuisbehandeling (per huisbezoek): € 27,75                              Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (niet verwijzers)  €90,-

Bovenstaande bedragen conform NZA tarief 

Lees verder bij: 
aanmelding met verwijzing