Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over uw ergotherapeut.

Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut of de praktijkhouders, dan kunnen we samen een oplossing zoeken. Op de site van Ergotherapie Nederland is er informatie beschikbaar, waarin beschreven staat welke stappen u kunt ondernemen als we er samen niet uitkomen. U kunt hierbij een beroep doen op de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.